Den 16/3 presenterade Richard Thygesen från Aktea Energy BeBo-förstudien Genomgång av system för styrning och reglering av byggnaders tekniska system för medlemmarna.

Det kommer att bli allt vanligare att investera i avancerade styrsystem som arbetar för att hålla ett behagligt inomhusklimat till så låg energikostnad och klimatpåverkan som möjligt. Det beror inte minst på behov av efterfrågeflexibilitet, den ökande digitaliseringen och klimatförändringar och klimatmål. Syftet med förstudien var att ge fastighetsägare med flerfamiljshus ett underlag och kunskap för att kunna ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan i hela fastighetsbeståndet.

Nedan finner ni länk till förstudierapporten, inspelning av förstudiepresentationen och presentationen som hölls.

Förstudierapporten finns här!

Ta del av Powerpointpresentationen:

Se inspelning av förstudiepresentationen

> Prenumerera gärna på vår YouTube-kanal

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad