Nu har BeBo-förstudien "Metoder i tidiga skeden för minskat materialsvinn inom byggsektorn" publicerats.

I förstudien genomfördes en kartläggning av befintliga metoder och verktyg för att minska materialsvinn inom branschen samt intervjuer med branschrepresentanter.

De flesta initiativ för minskat materialsvinn som redovisas i förstudien handlar om återvinning. Det beror på att de systemen är inarbetade i branschen och att det är mindre komplicerat än återbruk. Flera av de intervjuade branschaktörerna anser att ökat återbruk leder till en resurseffektiv materialanvändning. De flesta aktörer är övertygade om att det finns stora vinster att göra med ökat återbruk och effektivare återvinning, inte bara för miljön men även sociala och ekonomiska fördelar.

Ni finner rapporten och en kort sammanfattning här: klicka här!

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad