Den 4:e november genomfördes ett webbinarium med fokus på brandsäkerhet och solcellsanläggningar.

Tillsammans med Räddingstjänsten Storgöteborg har Bebo och Belok utfört en mindre kartläggning av befintligaa solcellsanläggningar ur ett brandsäkerhetsperspektiv liksom sammanställning av befintliga råd och rekommendationer som finns kopplat till brandsäkerhet, elsäkerhet och säkerhet vid insatsarbete.

Klicka här för att läsa mer om webbinariumet och ta del av presentationsmaterial från dagen.