Efter diskussion med beställare och leverantörer finns det ett tydligt intresse av att gå vidare med en tekniktävling av energiuppföljningssystem. I denna rapport presenteras underlag och ramar för ett sådant projekt.

En tekniktävling ger möjlighet att, genom att samla en stor grupp beställare, påverka leverantörernas utvecklingsplaner så att dessa i högre grad stämmer överens med beställarens behov. En insats i form av en enhetlig kravspecifikation med behov och önskemål från ett stort antal fastighetsägare ses som mycket positiv av de flesta leverantörerna.

Utveckling av energiuppföljningssystem (490.1 KiB)

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad