Från och med årsskiftet 2021-2022 ställer Boverket krav på redovisning av klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. Med anledning av detta bjöd BeBo in till ett webmöte där vi gick igenom vilka krav som gäller i lagförslaget och de olika certifieringarna samt hur man får bästa nytta i nybyggnadsprojekt av arbetet med klimatberäkningar.

Mer information, och inspelningen av mötet, hittar du här.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad