BeBo och Belok samlar just nu in information till fördjupningsområde Ventilation och skulle vilja veta mer om hur det står till med mätteknik i och i anslutning till FTX-aggregat. Bakgrunden till våra frågor är att flera utredningar pekar på att dålig kontroll på luftflöden är en stor orsak till att energieffektiva byggnader inte uppfyller förväntad/projekterad energiprestanda. Tanken är att dina svar ska användas som underlag för att ta fram upphandlingsstöd, antingen vid upphandling av nytt FTX-aggregat eller kompletterande mätteknik till ett befintligt aggregat.

Vi är väldigt tacksamma om du kan ta dig tid att svara på våra frågor!

Enkäten hittar du här

Sista svarsdag är 2020-09-22.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad