Webbinarium den 31 augusti: Tekniktävling ventilationslösningar
Under detta webbinarium kommer Ali Vosoughi att presentera PQR:s uppmärksammade bidrag i tekniktävlingen för ventilationskomponenter, som avslutades under våren. Tävlingsförslaget erbjuder en lösning på problemet att tillföra extra tilluft i lägenheten i samband med forcering av köksfläkten. Förslaget innebär att uteluft distribueras genom dubbelskalskanal (koaxialkanal) direkt in i kåpan. Ersättningsluften förvärms med den frånluft som tas ut ur kåpan vid forcering, i praktiken genom motströmsvärmeväxling i kanalen.

Webmöte den 2 september: Klimatkrav i byggprocessen
Från och med årsskiftet 2021-2022 ställer Boverket krav på redovisning av klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. Med anledning av detta bjuder vi in till ett webmöte där vi går igenom vilka krav som gäller i lagförslaget och de olika certifieringarna samt hur man får bästa nytta i nybyggnadsprojekt av arbetet med klimatberäkningar.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad