Det är tydligt att det är många aspekter inom solcellsbranschen och inom solcellsprojekt som inte är tekniska. Fastighetsägare och beställare har många delar att förhålla sig till under loppet för installation av solcellsanläggningar. Del av det är hur regelverk och skattesatser påverkar lönsamheten kopplat till en solcellsinvestering, vilket utgjorde syftet med årets webinarium inom beställarnätverken. Vidare gästade tre bebo- och belokmedlemmar med föredrag kring deras strategier för solelprojekt och hur de arbetar med att implementera solcellsanläggningar i sina fastigheter. Mer än 80 personer kopplade upp sig och åhörarna bjöds på ett fyllt program.

Klicka här för att läsa mer om webinariet.