Vad skiljer vanlig stadsplanering och planering för den smarta staden? Vad innebär begreppet smarta stadsdelar och vilka hjälpmedel behövs för att nå dit? Detta kommer bland annat analyseras inom fördjupningsområdet Nya/smarta stadsdelar.

För några utvalda och relevanta områden diskuteras vilka hinder och svårigheter som beställare och entreprenörer stöter på, samt vilka behov de har (av exempelvis hjälpmedel, riktlinjer, stöd, verktyg, checklistor, kravspecifikationer) för att komma längre och lyckas att uppnå sina egna projektmål.

Intervjuer kommer att genomföras med utvalda representanter från stadsdelsplanerare, beställare/fastighetsägare och nätägare för att diskutera deras syn på smart stad, samt vilka utmaningar och hinder de stöter på i sitt arbete för att nå dit.

Fördjupningsområdet Smarta stadsdelar genomförs som ett samarbete mellan BeBo, BeLok, Lågan och Relivs. Har ni frågor eller synpunkter på vad som kan vara intressant att belysa i fördjupningsområdet eller vill vara med och ge din syn på frågan i en intervju? Kontakta Emil Andersson.

För att läsa mer om Bebos arbete med smarta stadsdelar, besök Fördjupningsområde Smarta stadsdelar.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad