I pilotutlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED) kan man söka stöd för projekt som kan bidra till klimatomställningen i städer genom energipositiva stadsdelar. Budget för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige att delta i det europeiska samarbetet.

I denna utlysning välkomnas projekt inom följande områden:

  • Bidrar till den klimatneutrala staden: Holistiska strategier för implementering av energipositiva stadsdelar- PED
  • Integration av energipositiva stadsdelar-PED i lokala sammanhang: Tillämpade metoder för att integrera energipositiva stadsdelar- PED i olika urbana sammanhang samt i det rättsliga ramverket
  • Medborgarengagemang och styrning: Styrning och koncept för att engagera olika intressenter samt etablering av nya affärsmodeller.

Ansökningstiden startade den 20 april och är öppen till den 24 september 2020.

Mer information finns på Energimyndighetens webbplats.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad