Inom ramen för arbetet inom Fördjupningsområdet Solenergi vid BeBo och Belok har dialog inletts kring uppslag för samverkan mellan Räddningstjänsten Storgöteborg och medlemsföretagen i nätverken kring brandsäkerhet i samband med installationer av solcellsanläggningar.

Nu söker BeBo och Belok aktörer med solcellsanläggningar som är intresserade att medverka i en kartläggning inom Fördjupningsområdet. Granskning kommer utföras av Räddningstjänsten Storgöteborg som även kommer ta fram åtgärdsförslag på kompletteringar som bland annat kan höja brandsäkerheten i befintliga anläggningar.

Vid intresse kontakta Charlotta Winkler, WSP

Läs presentationen från informationsseminarium som genomfördes 6 april 2020.