I en nyligen publicerad förstudie har en plan tagits fram för hur Vårgårda Bostäders projekt ska utvärderas med avseende på lönsamhet, säkerhet, tekniska aspekter m.m.

Ett andra delmål för förstudien har varit att bedöma vilka drivkrafter och hinder som finns för storskalig utrullning i flerbostadshusbeståndet av denna typ av projekt. Under projektets gång har Vårgårda Bostäders VD Jan Thorsson bidragit med att ge en beskrivning av projektet. En workshop har också genomförts med de aktörer som är inblandade för att samla in erfarenheter. Man har också varit i kontakt med ytterligare fastighetsbolag för att undersöka intresset för att genomföra liknande projekt.

Projektet är intressant för många andra fastighetsägare och kan tjäna som förebild i arbetet med att ställa om till ett hållbart energisystem. Ur Energimyndighetens perspektiv utgör Vårgårda Bostäders pågående projekt ett viktigt demonstrationsprojekt som andra fastighetsbolag kan dra nytta av.

Vill du veta mer? Läs hela förstudierapporten här:

https://enveco.se/wp-content/uploads/2020/02/Rapport-Vårgårda-2019-11-15.pdf

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad