Projektets övergripande resultat för den studerade byggnaden med aktuellt batterilager är att tekniken är omogen och behöver kvalitetssäkras för att användas i stor omfattning.

Effektreducering ger störst lönsamhet av de två prövade driftfallen (effektreducering och energiförflyttning). Effektreducering kräver särskild styrning som bör användas med ett sommardriftfall och ett vinterdriftfall för att fungera bra. Effektreducering kunde ske med ca 10 kW. Energiförflyttning i tid fungerar bäst vid urladdning med jämn och låg effekt för att förlusterna från batterilagret ska hållas låga. Överproduktion av solel över året kunde minskas från ca 5% till 2% med batterilagret.

Läs mer på projektets informationssida

Kontaktperson Jens Penttilä, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad