Projektet EST har nu lämnat sitt första år bakom sig. Projektets övergripande mål är att förenkla för takrenoveringar som innehåller solcellsanläggningar. Tillsammans ska aktörer på marknaden skapa ett enkelt system och en enkel process! RISE leder projektet, som finansieras av Energimyndigheten. BeBo bevakar genom deltagande i referensgrupp och bidrar med resultatspridning på marknaden.

Projektets ursprung ligger i föregångsprojektet "Miljontak-Takrenovering med solceller", som arbetade för att bättre förstå hur ägare och förvaltare av miljonprogrammets flerbostadshus resonerar kring satsningar på renovering och investering i solceller. Även projektet ”Konkurrenskraftiga Industrialiserade. Solcellstak (PROOF)” hade fokus inom området och resulterade i en prototyp som nu EST-projektet vill demonstrera i pilotprojekt.

Just nu genomförs fyra förstudier som ska ge en bild på processer för takrenoveringar och hur solcellsimplementering kan passa in och hur renoveringsprojekt behöver förändras för att solcellsprojekt ska lyckas. Projektet undersöker även hur tillbyggnad av nya våningsplan på en befintlig fastighet kan användas för att möjliggöra en konkurrenskraftig solcellsinstallation. Förstudierna som följs kommer från Gårdsten, Borås, Tensta och Göteborg.

Läs mer om projektet och dess gång här.