Nätkoncessionsutredningen har kommit med förslag till förbättring av nätkoncessionslagen för att möjliggöra överföring av förnybar elproduktion. Bland annat föreslår utredningen att det ska bli möjligt för den som har solceller på sitt hus att dela överskottsenergi i interna nät mellan och inom fastigheter!

Resultaten från det pågående projektet vid Eksta Bostads AB, finansierat av Energimyndigheten och som sprids via BeBo, fick vara inspel till den statliga utredningen. Projektet har tittat på vad som skulle hända om optimala förhållanden för installationer för solelanläggningar skulle råda: skicka solelöverskottet mellan grannhus och maximera egenanvändningen av solel. Läs mer om projektets resultat här.

Mer information om nätkoncessionsutredningen här:
> Moderna tillståndsprocesser för elnät
> Förslaget: Möjligt dela energi på fastighetsnivå
> "Så ska elledningar få byggas utan tillstånd"