I föregående vecka presenterades BeBo-förstudien Using SMell to choose wELL på energikonferensen eceee 2019 Summer Study som anordnas vartannat år. Presentationen var uppskattad både av de andra deltagarna och av den ”officiella juryn” och belönades med diplom för ”Best Display” in the category ”Best use of humour”.

Artikeln som låg till grund för presentationen kan läsas nedan. Förstudierapporten i sin helhet på länken ovan.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad