BeBo har nyligen startat en förstudie i syfte att kartlägga befintliga gröna finansieringslösningar och sammanställa dem så att det blir lättare för fastighetsägare att hitta passande finansieringslösningar för sina energieffektiviseringsprojekt. Målet med förstudien är att ta fram en lättillgänglig sammanställning av gröna finansieringslösningar för energieffektiviseringsåtgärder. Läs mer om förstudien här.

För att lyfta erfarenheter och lärdomar av grön finansiering intervjuas per telefon ett mindre urval representanter från bank- och långivarsektorn samt fastighetsägare. Lärdomar och erfarenheter sammanställs för spridning till andra fastighetsägare.

Vill du bidra med dina erfarenheter av Grön finansiering av energieffektiviseringsprojekt? Kontakta projektledaren via länken nedan.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad