Malmö Stad, SYSAV, VA-syd, E.ON, WSP, Sustainable Business Hub och LiU är med i ett Vinnovafinansierat projekt Delad Energi III kring Urban symbios. Projektet omfattar hela staden och den urbana symbios som kan uppnås om man betraktar resursflödena energi, vatten och avfall.

I delprojektet ”Resursdeklaration” är målsättningen att utveckla koncept och modeller för integrerade kretsloppslösningar (energi/vatten/avfall) samt att utveckla ett förslag på en så kallad resursdeklaration som ett verktyg för att visualisera dessa koncept/modeller.

Projektet vill nu bolla detta förslag mot fastighetsägare och verkliga fastigheter. Alla typer av fastighetsägare är intressanta att diskutera med, privata och offentliga, flerbostadshus och lokalfastigheter. Dialogmötena tar 2h och resulterar i en visualisering av den diskuterade fastighetens resurseffektivitet. Information om vilken förberedelse som krävs inför mötet får ni vid etablerad kontakt.

Kontaktuppgifter till delprojektledare:

Charlotte Hauksson: charlotte.Hauksson@wsp.com Manuela Stierna: manuela.stierna@wsp.com

Frågan togs upp på medlemsmötet i Falun den 7/2. För mer information från medlemsmötet, se inlägg under genomförda aktviteter.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad