Vid införandet av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) kom ett antal större fastighetsföretag att omfattas av denna som egna företag eller som del av koncerner. Det gäller även flera av medlemsföretagen inom BeBo. Sedan tidigare omfattas i princip alla fastighetsägare av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader (EPBD).

Vid medlemsmöten inom BeBo har frågeställningen om möjliga samordningsmöjligheter av dessa lagkrav diskuterats flera gånger.

Energimyndigheten har nu släppt en vägledning för att samordna EKL med energideklarationen. Vägledningen är tänkt att ge förslag till hur företag kan planera och samordna kartläggningsarbetet för att uppfylla de två lagstiftningarna.

Vägledningen laddas ned via Energimyndighetens webbshop.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad