Under oktober månad genomförs flera olika BeBo-arrangemang. Vi strävar efter att så snabbt som möjligt tillgängliggöra information och material i form av presentationer mm från dessa aktiviteter på webben, under > Genomförda aktiviteter.

Nu kan du till exempel läsa om:

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad