Vid införandet av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) kom ett antal större fastighetsföretag att omfattas av denna som egna företag eller som del av koncerner. Det gäller även flera av medlemsföretagen inom BeBo. Sedan tidigare omfattas i princip alla fastighetsägare av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader (EPBD).

Vid medlemsmöten inom BeBo har frågeställningen om möjliga samordningsmöjligheter av dessa lagkrav diskuterats flera gånger, inklusive möjligheten att initiera en förstudie i frågan.

På uppdrag av Energimyndigheten har CIT Energy Management undersökt hur genomförandet av de två lagkraven kan samordnas, och flera av BeBo-medlemmarna har intervjuats i denna studie.

Rapporten finns publicerad via BeBos systernätverk Belok - du hittar den här!

CIT har även i uppdrag att fortsätta arbetet och nu ta fram en handledning med mer konkreta rekommendationer på hur samordningen det kan göras som antagligen kommer publiceras runt jul.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad