Det viktiga, både vad gäller el och värme, är att utreda vilket behov som finns. I de fall det finns ett stort men särskilt kontinuerligt varmvattenbehov (alltså både behov av uppvärmning liksom tappvarmvatten), kan en solvärmeanläggning dimensioneras till att bidra till försörjning av detta. En solvärmeanläggning kan täcka upp till hälften av årets tappvarmvattenbehov och ca 20 % av uppvärmningsbehovet vid rätt förutsättningar, dimensionering och matchning till övrigt system. Helt solvärmeburen värme är svårt att få till för oss i Sverige, men solvärme kan vara ett bra komplement till uppvärmningssystem som försörjs av fjärrvärme, värmepump eller till exempel pelletspanna. En ackumulatortank kopplas i de flesta fallen (fjärrvärmeinkoppling undantaget) till ett solvärmesystem och bistår med förskjutning av värmen från dag till natt, dag till dag och vid de stora anläggningarna över en vecka. För flerbostadshus passar solvärme mycket bra, då både tappvarmvattenbehovet och uppvärmning är relativt konstant. Läs gärna mer om solvärme i BeBo-rapporten Vägledning för effektiva termiska solvärmeanläggningar - Förstudie.

BeBo tipsar nu om Solvärmens dag som organiseras av branschföreningen Svensk Solenergi och hålls den 18 september i Kungsbacka. Då bjuds det på föreläsningar kring tekniken och användningsområden liksom studiebesök till anläggningar vid Eksta Bostads AB. Se mer information här.

Vikten av utredning för behov och anpassad dimensionering av anläggning till behovet ska poängteras även för solelanläggningar. Men det är en annan femma. Som vi återkommer till även det i Kungsbacka i höst, då BeBo arrangerar seminarium (i Göteborg) med studiebesök till Eksta Bostads AB. Se mer information här.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad