Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande, som gäller år 2018-2020. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Stödet omfattar totalt 275 miljoner kronor och kan till exempel lämnas till projekt som bedrivs av företag och organisationer som introducerar ny teknik inom områdena utformning/gestaltning, livscykelanalyser, inomhusmiljö, digitalisering och industriellt byggande.

Läs mer om utlysningen på Boverkets webbplats här.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad