En ny utvärdering av Energimyndighetens nätverk BeBo och Belok visar att arbetet i nätverken lett till faktiska energieffektiviseringar och att intresset för nätverken är högt bland medlemmarna. Läs mer om utvärderingen.

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter däribland BeBo, arbetat med den första fasen i uppdraget - Sektorsstrategier för energieffektivisering. Nu är det fastställt vilken indelning av sektorer som kommer ligga till grund för det fortsatta och långsiktiga arbetet. Läs mer om arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad