Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda hur ansökningsförfarandet och administrationen av investeringsstödet för solceller ska kunna förenklas såväl för dem som investerar i solceller som för dem som administrerar stödet. I uppdraget ingår även att utreda om eventuella andra förändringar av stödet såsom t.ex. det maximala stödbeloppet. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet den 1 augusti 2018.

Bakgrunden till uppdraget är den långa väntetid från ansökan till beslut om stöd för solcellsstödet. Uppdraget omfattar inte enbart förenklingar i den befintliga processen utan även att undersöka alternativa processer. När förändringar i förordningen gjordes senast för att ändra stödnivån så gjordes inga övriga justeringar vad det gäller beloppsgränser osv. Önskan är därför även att Energimyndigheten inom detta uppdrag ser över behovet av andra förändringar av stödet.

Energimyndigheten välkomnar alla inspel med förslag på förenklingar och förändringar. Skicka dina förslag till linus.palmblad@energimyndigheten.se.
Vi behöver ha dina synpunkter senast den 1 maj för att kunna hantera dem på ett bra sätt inom uppdraget.

Energimyndigheten bjuder också in till en workshop för att identifiera och diskutera olika förslag på förenklingar och förändringar. Workshopen äger rum hos Energimyndigheten i Eskilstuna den 24 april kl 10:30 – 14:30. Anmäl ditt deltagande vid workshopen till linus.palmblad@energimyndigheten.se senast den 16 april. I samband med anmälan till workshoppen så vill vi gärna att du kort svarar på vilka tre förenklingar eller förändringar av solcellsstödet som du tycker är viktigast att genomföra.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad