Projektet Framtidens solel för hyresgäster bedrevs genom en samverkan mellan universiteten i Uppsala med stöd från Solelprogrammet och hade som mål att ta fram lösningar för hur fastighetsägare av flerbostadshus kan tillhandahålla solel till sina hyresgäster. En gynnsam affärsmodell för solelanläggningar på hyresfastigheter är ett så kallat gemensamhetsabonnemang, det vill säga ett elnät i en byggnad med en enda anslutningspunkt till nätet. Rapporten innehåller erfarenheter från fastighetsägare som använder sig av gemensamhetsabonnemang och riktar sig främst till bostadsbolag som är intresserade av möjligheter att sälja solel från en fastighetsanknuten solelanläggning till boende i byggnaden.

Accelererande långtidsstabilitetstester på solcellsmoduler är en studie som testar en metod att använda tejp istället för den traditionella lödningen vid sammanfogning av enskilda solceller i modulerna. Testerna har utförts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) samt Fraunhofer ISE i Tyskland enligt standarden IEC 61215. Resultaten visar att tillverkningskostnaderna reduceras med mellan 5-10% som en följd till användandet av tejpen vid tillverkning. Tillsammans med Luvata, en finsk tillverkare av tabbing wire, kommer arbetet fortsätta i riktning för att kommersialisera tejpen samt att utveckla en automatiserad produktionslösning för tillverkning av solcellsmoduler.

Rapporten Solceller på svarta, vita och gröna tak är en handbok om miljösmarta tak i Sverige. Intresset för gröna och vita tak samt kapaciteten för solceller ökar i Sverige. Studien visar att takmaterialen inte behöver konkurrera med varandra, utan snarare kan kombineras för att skapa synergieffekter. Det är framförallt på platta tak som denna synergieffekt kan utnyttjas bäst. Med avstamp i erfarenheter från befintliga installationer och studier inom området sammanställer handboken praktiska tips för den som vill kombinera solceller med gröna tak. Rapporten redovisar ekonomiska kalkyler för hur stor produktionsökning som krävs för att motivera solcellsinstallation på vita och gröna tak som vanligtvis har större investeringskostnader i förhållande till svarta tak. Det har visat sig att gröna tak kan ge solcellssystem upp till ett par procents högre produktion än svarta under ett kalenderår. En slutsats indikerade att en produktionsökning ensam inte motiverar en investering i gröna eller vita tak. Däremot kan installation av solceller på ett befintligt grönt eller vitt tak kompensera merkostnaderna som det innebär.

Rapporterna anknyter på flera sätt till pågående BeBo-satsningar. Läs mer om vad som händer på solsidan inom BeBo under > Fördjupningsområde Solenergi.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad