Cirka 200 deltagare från installatörer, entreprenörer, arkitekter, energibolag till beteendevetare, professorer i innovationssystem, fastighetsägare och representanter från kommuner deltog vid dagarna. Dagarna bestod av föredrag som presenterade resultat från projekt finansierade av Energimyndigheten, där forskning, satsningar och utredningar gjorts inom nya systemlösningar, beteendeuppföljning av intressenter, nätverkande samt erfarenheter inom lönsamhetskalkyler och utfall. Programmet innehöll även workshops, där deltagarna ombads inkomma med förslag gällande önskar och ökat samarbete mellan aktörerna inom solenergibranschen samt även en och en annan framtidsspåning.

Även aktuellt arbete inom BeBo på solenergiområdet presenterades. Bland annat har två förstudier som behandlat optimering av solcellsanläggningar efter befintligt elbehov samt underlag inför upprättande av en handbok för bostadsrättsföreningar som står inför solcellsprojekt just avslutats. Förstudierna mötte stort intresse och det finns anledning att återkomma till dessa i samband med att fortsättningen nu definieras inom båda områdena. Förstudieapporterna kommer inom kort ligga uppe här på webben. Är du intresserad av att delta i ett projekt, ta gärna kontakt med Charlotta Winkler.

Annat intressant som visades var nya produkter på väg in på marknaden, där solcellsmoduler från EXEGERs integreras i mobilskal, surfplattor och andra apparater som drivs på el. Det svenska företaget SolTech Energy presenterade de produkter som allt mer syns även i svenska projekt, där solcellsmodulerna integreras i glasfasader och fönster eller där solcellen direkt är integrerat i takpannor, likt viss annan produkt vi känner från Kalifornien. Dessa finns nu skarpt i Sverige, redo för installation.