Det är snart dags för Seminar Design Groups återkommande arrangemang Fastighetsbranschens Energidag, den 26 september i Göteborg och den 28 september i Stockholm.

Målet med årets konferensdag är att presentera konkret utveckling för dig som arbetar med att renovera, effektivisera och förbättra byggnaders energiprestanda. Du får ta del av den senaste tekniken och vilka metoder och lösningar som fungerar bäst. Vi redovisar praktiska, robusta och kostnadseffektiva lösningar från flera experter inom olika områden. Du får lösningar och verktyg för att öka ditt driftnetto och reducera er klimatpåverkan. Konferensen sker i samarbete med Energieffektiviseringsföretagen (EEF).

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Publicerad
Senast uppdaterad