Nu blir istället fokus på nyproduktion och resurseffektiva installationer. Ska vi bygga hållbart måste också installationerna vara resurseffektiva.

Grundtanken är att visa på hur man kan installera minimalt med utrustning men ändå ha maximal komfort och funktion, även när huset ska förvaltas.

Under hösten kommer vi genomföra en första workshop inom förstudien. Läs mer på förstudiens > Projektsida, där du även inom kort kan göra en preliminär intresseanmälan om att delta på workshopen i november.

Publicerad
Senast uppdaterad