Denna osäkerhet kan minskas om känsliga indatavariabler identifieras och relevanta risker beaktas vid investeringsbedömningar.

En nyligen uppstartad förstudie avser att klargöra vilken indata som är känsligast för förändringar och hur de olika parametrarna påverkar lönsamhetskalkylens utfall.

Förstudien inleds med en enkätundersökning bland BeBos medlemmar. Även icke-medlemmar med specifikt intresse i frågan är välkomna att delta i enkätundersökningen.

Läs mer för förstudiens > Projektsida eller delta direkt i enkätundersökningen:

TILL ENKÄTEN

Publicerad
Senast uppdaterad