I BeBo-projektet "Tätning av ventilationskanaler - förstudie, metodbeskrivning och upphandlingsstöd" finns nu en slutrapport publicerad.

Studien visar att både metallrör och kompositrör är bra metoder för de flesta typerna av ventilationskanaler. Förutom vissa för- och nackdelar för de båda metoderna är en viktig faktor att den installatör som väljs har bra erfarenhet och yrkesskicklighet för det alternativ som väljs. Det betyder att det är av stor vikt att begära in referensprojekt från installatören som kan styrka kunskapen inom kanaltätningsområdet.

Läckande ventilationskanaler medför att man får ofrivillig ventilation, dvs. att luft transporteras inom byggnaden på ett sätt som inte är planerat och inte alltid önskvärt. Läckande ventilationskanaler innebär ett ökat energibehov, både i form av ett ökat elbehov för fläktdriften och i form av ett ökat uppvärmningsbehov av läckluften.

Projektrapporten innehåller flera användbara hjälpmedel som kan användas vid upphandling bl.a. Checklista för tätning av ventilationskanaler, Leverantörs- och installatörslista, Certifieringar för kanaltätning, Kostnadssammanställning, Lämplighetsbeskrivning och Goda exempel.

Läs mer om projektet och ladda ner rapporten på > Projektsidan.

Publicerad
Senast uppdaterad