Förslaget bygger på den nationella strategi som antogs 2014, baserat på kraven i EUs energieffektiviseringsdirektiv, där det anges att strategin skall omfatta:

  • en översikt av det nationella byggnadsbeståndet, i lämpliga fall grundad på statistiska stickprov,
  • identifiering av kostnadseffektiva renoveringsmetoder som är relevanta för byggnadstypen och klimatzonen,
  • styrmedel och åtgärder som stimulerar kostnadseffektiv totalrenovering av byggnader, inbegripet totalrenovering som utförs etappvis,
  • ett framtidsinriktat perspektiv som ska vägleda privatpersoner, byggindustrin och finansinstitut i deras investeringsbeslut,
  • en evidensbaserad skattning av förväntade energibesparingar och fördelar i vidare bemärkelse.

Läs mer om arbetet med strategin och ladda hem rapporten på Energimyndighetens webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad