Mätningar har därför genomförts i 14 befintliga flerbostadshus för att utvärdera olika installationer av värmeåtervinningsaggregat. Aggregaten har undersökts med avseende på verkningsgrader, SFP, flödesförhållanden, täthet, ljud i fläktrum, utrymmesbehov och med speciellt fokus på avfrostningsfunktionerna.

För största möjliga energieffektivitet är det viktigt att aggregaten har en reglering som undviker påfrysning och där eventuell avfrostning sker effektivt utan onödigt stor säkerhetsmarginal.

Dessa mätningar har tillsammans med erfarenheter från den tidigare genomförda teknikupphandlingen legat till grund för en kravspecifikation som tagits fram för att vara ett stödjande underlag vid upphandling av värmeåtervinning.

Läs mer om projektet och ladda ned rapporten på > Projektsidan.

Publicerad
Senast uppdaterad