En energibyggare har kompetens inom energieffektivt byggande och bidrar på så sätt till ett mer energieffektivt samhälle samt en hållbar klimatsituation.

Tillsammans ska den svenska byggsektorn se till att Sverige sänker sin energianvänding rejält. För att klara det behövs kompetent personal som vet hur man bygger energieffektivt. För att möta den här utmaningen har ledande aktörer inom svensk byggindustri tillsammans med Energikontoren Sverige startat en EU-finansierad utbildning för energieffektivt byggande och förnybar energi. Projektet, som har fått namnet BUILD UP Skills Energibyggare.

I ett första steg, under 2016 och 2017, ska 500 personer utbildas till handledare för Energibyggare.

Läs mer om eller anmäl dig till utbildningen i energieffektivt byggande på www.energibyggare.se.

Publicerad
Senast uppdaterad