Energimyndigheten har beviljat ansökan om medel för att testa avtalsmodellen för Målstyrd Energiförvaltning i ett pilotprojekt med 20 bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Dessa kommer att få löpande stöd av en projektledare som fungerar som länk mellan dem och entreprenören.

Avtalet ska omfatta ett helhetsåtagande för fastigheten, en energientreprenad, där en entreprenör svarar för samtliga underentreprenörer och genomförandet av de åtgärder som bestäms efter en väl genomförd energikartläggning. Både inbesparad energianvändning och sparade kostnader på valda och beslutade åtgärder utifrån energikartläggningen beräknas vid start och vid uppföljningar kontrolleras att det nås. Den vinst som då förmodas uppkomma delas mellan fastighetsägare och entreprenör.

Urvalet av BRFer som kommer att göras under senhösten, baseras bland annat på geografisk spridning i länet, energianvändning, storlek på föreningen och ålder på fastigheterna.

Pilotprojektet löper till och med 2018 och genomförs av Stockholms stad genom det regionala Energi- & klimatrådgivningssamarbetet i Stockholmsregionen tillsammans med HS2020 Energi (Hammarby Sjöstadsföreningen), HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, SBC, Stockholms stads energicentrum, EnergiEffektiviseringsföretagen (EEF) och Sveby.

Välkommen med intresseanmälan från BRF:er och mindre fastighetsägare till:
Eva Jernnäs, energiradgivningen@vaxholm.se, tel 070-209 5912.

Läs mer om bakgrunden till pilotprojektet under Fokusområden > Målstyrd energiförvaltning.

Publicerad
Senast uppdaterad