Nivåerna för energianvändning i Boverkets byggregler (BBR) kommer också att skärpas vilket påverkar både nybyggnad och renovering.

Energimyndigheten storsatsar därför för att öka bygg- och fastighetsbranschens kunskap om metoder och verktyg för energieffektiva renoveringar och nybyggnad. Målet är att fastigheterna ska leverera den energiprestanda som beställare och entreprenör kommit överens om och att vi därigenom ska klara de energipolitiska målen i Sverige.

Tillsammans med andra aktörer har Energimyndigheten flera kompetenshöjande insatser inom lågenergibyggande som vänder sig till olika målgrupper.

Läs mer om >NNE-utbildningarna.

Publicerad
Senast uppdaterad