Förstudien skall även belysa möjligheten till om verktyget även skulle användas för att visa hur timvis eltaxa påverkar lönsamheten för solcellsanläggningar.

Förstudien kommer att inledas med en enkätundersökning där behovet av verktyget klargörs. Delta gärna i enkäten:

TILL ENKÄTEN

Är du intresserad av mer information om förstudien, kontakta emma.karlsson@wspgroup.se .

Läs mer om projektet på > Projektsidan.

Publicerad
Senast uppdaterad