Särskilt svårt att räkna hem i hus med självdragsventilation, då det är utrymmeskrävande och kostsamt att installera nya tilluftskanaler och aggregat. Skorstensbolaget AB har utvecklat återvinningsventilationen Clean-Air 24 FTX som har installerats sedan 2013 i sekelskiftesfastigheter och lamellhus i Stockholm.

En BeBo-förstudie har initierats med syfte att analysera och dokumentera ventilationsgraden och energieffektiviteten på Clean-Air 24 FTX.

Är du intresserad av mer information om förstudien, kontakta jens.penttila@wspgroup.se .

Läs mer om projektet:
> Förstärkt självdrag med CLEAN AIR FTX - Förstudie & Pilotdemonstration

Publicerad
Senast uppdaterad