Studien visar att Det Allmännyttiga Bostadsbolaget inte kan uppfylla sina ekonomiska krav och målen om energieffektivisering samtidigt. Känslighetsanalyserna visar att om hyran kan höjas när Det Allmännyttiga Bostadsbolaget investerar i energiåtgärder som även förbättrar inomhusmiljön, och därmed kan anses som standardhöjande, kan fler energiåtgärder genomföras. Även en mindre hyreshöjning har en stor inverkan på lönsamheten.

Läs mer om projektet och ladda ner rapporten på projektsidan:
> Ekonomiska avkastningskrav kontra energisparkrav - Förstudie

Publicerad
Senast uppdaterad