Installationserfarenheterna är övervägande positiva. Leverantörer och installatörer, såväl som fastighetsägare har goda erfarenheter av solcellsinstallationer. Den viktigaste erfarenheten är att följa takets lutning (trots något sämre verkningsgrad) vid installation för att undvika vindlaster.

Driftserfarenheterna är också övervägande positiva. Horisontella eller nästan horisontella solpaneler gynnas av s.k. diffus solinstrålning och skall därför ses som goda alternativ till söderläge med 45° vinkel. Ta reda på byggnadens elanvändning över dygnet och försök matcha behovet (om möjligt). Alternativet är att överväga möjligheter till lagring (batterier) eller export till elnätet.

Läs mer om projektet och ladda ner rapporten på projektsidan:
> Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet - Beslutsguide och upphandlingsrutiner

Publicerad
Senast uppdaterad