Presentation Kina - Emma Karlsson, WSP
Presentation Kina - Emma Karlsson, WSP

I projektet togs fem alternativa paket med åtgärder fram, ett där byggnaden revs och ersattes med en ny, ett där byggnaden totalrenoverades med befintlig stomme bibehållen, ett där så mycket som möjligt av den befintliga byggnaden behölls men kompletterades med grön teknik och en ytterligare våning på taket, ett paket med fokus på installationerna samt en lösning där befintlig fjärrvärme byttes till en effektiv värmepump utan ytterligare åtgärder.

Läs mer om projektet här:
> Ett hus, fem möjligheter - Åtgärdsjämförelse

Projektet presenterades på konferensen Applied Energy Symposium and Forum 2016, i Jinan, Shandong, Kina. Syftet med den del av konferensen som presentationen ingick i är att etablera kontakter mellan staden, företagandet och forskningsvärlden. Det är de svenska erfarenheterna från hanteringen av Miljonprogrammet som väckt intresse, då den kinesiska marknaden har en liknande utmaning framför sig vad gäller att minska energin i den relativt nya bebyggelsen – deras ”miljardprogram”.

Läs Emmas blogginlägg från resan till Kina här!

Publicerad
Senast uppdaterad