Beslutsguiden, som är ett Excel-verktyg, avser att hjälpa en fastighetsägare att avgöra om solel eller solvärme är mest lönsamt under givna förutsättningar. Med hjälp av guiden får fastighetsägaren ett bättre underlag för att gå vidare med en fortsatt upphandling av solenergi.

Beslutsguiden för solenergi finns nu att ladda ner på projektsidan:
> Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet - Beslutsguide och upphandlingsrutiner

Publicerad
Senast uppdaterad