Projektet har levererat en informationsbroschyr där komponenterna i en tvättstuga och dess energiaspekter beskrivs. Vidare har en mall för hur en funktionsupphandling av en tvättstugas uppsättning kan se ut sammanställts. Mallen för upphandling innehåller även stöd till kartläggning av tvättstugans användning.

Fortsättningen på detta projekt har startat och projektgruppen har initierat en upphandling av utrustning av en tvättstuga som står inför renovering genom funktionsupphandling. Projektet välkomnas att fler pilotprojekt genomförs och kan stötta i processen. Kontakta Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund vid intresse!

Ladda ner informationsbroschyr och upphandlingsstöd under projektsidan:
> Energieffektiva tvättstugan - underlag för funktionsupphandling

Publicerad
Senast uppdaterad