Fyra tekniska lösningar har möjlighet att vinna upp till 10 000 euro. Tävlingen stänger 2 februari 2016. Läs mer om tävlingen Intelligent Energy Management Challenge.

Kombinationen av solenergi och energilagring är ett viktigt utvecklingsområde för Sveriges framtida energisystem. Denna upphandlingsplattform för innovation har stora möjligheter att finna nya lösningar, anpassade till de behov som finns hos de deltagande kommunerna Eskilstuna, Uppsala, Arvika och förhoppningsvis många fler, säger Erik Brandsma. Tävlingen Intelligent Energy Management Challenge syftar till att stödja behovsdriven innovation och underlätta kommersialisering av framtagna lösningar. Detta är ett nytt och spännande sätt att lösa ett samhällsproblem och skapa marknadsdialog. Framtidens energisystem behöver mer lagring och flexibilitet, eftersom andelen förnybar elproduktion ökar. Kommuner och fastighetsägare är intresserade av lösningar och där finns också drivkraft att öka lönsamheten för egenproducerad solel. Förnybar elproduktion förväntas öka vilket innebär att även behovet av energilagring ökar. För en del solcellsägare, till exempel kommuner med byggnader som producerar mer solel än de använder, finns det redan idag ett stort behov av att lagra energi.

Huvudsyftet med Intelligent Energy Management Challenge är att hitta lösningar som gör detta, och styr byggnadens energisystem på ett sådant sätt att en större del av solelen används i den byggnad där den produceras. På så vis behöver mindre el köpas in från nätet, och lösningar för lagring och för att omfördela energianvändningen i tiden kan demonstreras hos kommunerna. Tre svenska kommuner deltar i tävlingen med syfte att investera i innovativa lösningar. Idag deltar Eskilstuna, Uppsala och Arvika och det finns möjlighet för andra kommuner att anmäla sitt intresse.

Energimyndigheten är huvudorganisatör av tävlingen. Till sin hjälp har man knutit Swedish Incubators & Science Park (SISP) och NineSigma. SISP koordinerar tävlingen och möjliggör för facilitering och support via regionala innovationsmiljöer i Sverige. NineSigma är ett amerikanskt företag som har stor erfarenhet av att skapa och driva innovationstävlingar med lyckat resultat. Om man är intresserad att anmäla sig som beställarpart, vänligen ta kontakt med Charlotte Lejon eller Olle Dierks.

Läs mer och anmäl dig till tävlingen på Energimyndighetens webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad