Syftet med projektet var att utvärdera fjärrvärmeenergianvändningen före och efter installation av styrsystemet Ecofective EE2.

Fastighets AB Förvaltaren installerade under 2013 styrsystem från Ecofective i tre av sina fastigheter för att utvärdera systemets prestanda. Ecofective är en av flera leverantörer av reglersystem för tekniska installationer i byggnader som säger sig kunna generera energibesparingar genom automatiserade funktioner som löpande anpassar styrning och reglering av värmesystem efter en byggnads typ och egenskaper.

Resultatet visar på en relativt liten förändring i energianvändningen på årsbasis för samtliga tre studerade fastigheter efter installation av Ecofective.

Läs mer om projektet:
> Energieffektivisering med styrsystemet ECOFective - Utvärdering

Publicerad
Senast uppdaterad