Detta görs genom att förvärma den inkommande ventilationsluften med hjälp av en lågtempererad värmekälla. HSB har testat en lösning på detta som kallas för HSB-FTX, där en passiv förvärmning sker med hjälp av borrhålsvatten (geoenergi).

I Finnboda har HSB Stockholm byggt två flerbostadshus med HSB Bostad som entreprenör, varav Finnboda Hamnplan Hus A3, utvärderas i detta projekt. Man har försökt minska värmeeffektbehovet när det är kallt ute, för att minska behovet att fossildrivna värmeverk för toppeffekt startas. Syftet med BeBo-utvärderingen är att med mätvärden verifiera energiberäkningen samt förvärmning vintertid av inkommande uteluft. Fungerar förvärmningen som tänkt eller har man problem med styrningen då man inte har någon erfarenhet av att styra förvärmning av ventilationsluft till flerbostadshus?

Resultatet från BeBo-utvärderingen visar att fastighetsenergin är något högre än den tidigare beräknade för byggnaden, vilket delvis kan förklaras av en lägre hyresgästel, som ger lägre internlaster och troligast är det även lägre närvaro (personvärme). Förvärmningen med HSB-FTX visar på en mycket god funktion. Dock har det inte varit riktigt kallt under utvärderingen, så man behöver utvärdera under en längre och kallare period samt börvärdena för styrningen av tilluftstemperaturen kan behöva justeras något för förbättrad energieffektivitet. Man sparar 20 – 25 kW i fjärrvärmeeffekt samt 5-8 kWh/kvm,år beroende på vilken avfrostningsfunktion man utgår ifrån. Loggning av alla signaler i driftbilderna i installationssystemen ger goda förutsättningar att optimera och utvärdera funktionen för installationssystemen.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på projektsidan:
> Geotermisk förvärmning av ventilation, HSB FTX - Utvärdering av drift

Publicerad
Senast uppdaterad