Mot denna bakgrund utformades projektet att sammanställa BeBo-processen, som en användarvänlig webbapplikation för allmän användning. Processverktyget skall ge stöd i hur energieffektiviserande åtgärder planeras, både tekniskt och ekonomiskt; samt hur installation, idrifttagning och uppföljning genomförs. Processen innehåller även stöd i form av verktyg och goda exempel på organisationer och fastighetsföretag som lyckats med detta.

BeBo-processen är ett samarbetsprojekt mellan BeBo och Klimatkommunerna, som i sitt projekt ELSA (Energilots för Smartare Allmännytta) tittat mycket på de organisatoriska aspekterna av energieffektiviseringsarbetet.

Läs mer om BeBo-processen på > Projektsidan

Publicerad
Senast uppdaterad