Vi skulle vilja följa upp om ni uppnått de mål som sattes när vi sist gick igenom (2012). Insamlingen syftar till att utöka informationen om medlemmarnas energiarbete.

Insamling av energistatistisk från BeBo-medlemmarna har påbörjats. Statistik från de medlemmar som inkommit med uppgifter är nu publicerad under >Medlemmarnas energiarbete.

Om ni inte inkommit med statistik än ber vi er att skicka denna så snart som möjligt till sara.olsson@wspgroup.se.

Publicerad
Senast uppdaterad