"Bättre kännedom om möjligheter med kanaltätning skulle kunna hjälpa fastighetsägare att spara energi och pengar. Nu kartläggs marknaden och de goda exempel som finns."

Läs hela artikeln "Pengar att spara med kanaltätning" i senaste numret av tidningen Energi & Miljö (Nr 4, 2015).

Som nämns i artikeln pågår en fördjupad kartläggning av tillgängliga leverantörer och goda exempel. En del i detta arbete är det förmöte som planeras i anslutning till medlemsmötet i Stockholm 21-22 maj.

För mer information om projektet: > Tätning av ventilationskanaler - Förstudie, metodbeskrivning och upphandlingsstöd

Publicerad
Senast uppdaterad