På medlemsmötet i Göteborg träffades beställargruppen för ett möte för diskussion kring utformningen av de dokument som skall tjäna som stöd vid upphandling av upprustning av tvättstugeutrustning.

Ansatsen är att vid upphandling efterfråga kostnaden för tvättning och torkning. Detta bygger på förutsättningen att användningen av tvättstugan är kartlagd så väl att leverantörer utifrån det specifika behovet kan erbjuda lämpligast utrustning. Lämpligheten skall då baseras både på livscykelkostnad och i detta även energiperspektivet över maskinernas livslängd.

Materialet kommer bestå av en informationsbroschyr där komponenterna i en tvättstuga och dess energiaspekter beskrivs. Vidare sammanställs en mall för hur en funktionsupphandling av en tvättstugas uppsättning skulle kunna se ut. Projektet arbetar även fram ett stöd för hur kartläggning av tvättstugans användning kan genomföras, samt en beskrivning av referenstvättstugor.

För frågor om projektet, kontakta Charlotta Winkler på charlotta.winkler@wspgroup.se.

Läs mer om projektet: > Energieffektiva tvättstugan - Underlag för funktionsupphandling

Publicerad
Senast uppdaterad